На сьогоднішній день термін «тендер» широко використовується в українському бізнесі. Але при цьому як такого визначення поняття «тендер» в законодавстві немає. Організаторами тендерів можуть виступати як державні замовники та багато комерційні структури, так і власники або власники права на майно. А учасниками можуть бути будь-які юридичні або фізичні особи, здатні виконати свої зобов'язання.

Особливістю тендерів http://tender.uub.com.ua/tender/richny-plan-prozorro є те, що ця процедура дає можливість на правах вільної і прозорої конкуренції укладати договори на найбільш вигідних умовах для всіх сторін. Організатор задовольняє свої потреби, купуючи або продаючи з найкращими умовами за вигідною ціною. Учасники отримують можливість на рівних правах брати участь у конкурентній боротьбі.

Тендери класифікуються за різними ознаками. Залежно від мети проведення вони поділяються на тендери на продаж і тендери на закупівлю. За процедурою проведення вони поділяються на: конкурс, двоетапний конкурс, аукціон, запит пропозицій; запит котирувань, конкурентні переговори та інші процедури. За формами проведення тендери можуть бути відкритими і закритими. Відкрита форма дає можливість взяти участь всім бажаючим, в закритій ж запрошення направляються лише обмеженому числу учасників. Така процедура проводиться, коли договір пов'язаний з комерційною або державною таємницею, коли коло учасників, у сфері якої проводиться тендер, малий або ж витрати на проведення відкритого тендеру не виправдані. Повідомлення про торги не підлягає публікації, якщо відомості, що становлять державну таємницю, містяться в документації чи проекті договору. При виборі відкритої або закритої форми тендеру організатор торгів повинен спиратися в першу чергу на чинне законодавство. Також розрізняють тендери в електронній формі та в «паперовій». В електронній формі закупівлі проводять на електронній торговельній площадці – «програмно-апаратному комплексі організаційних, інформаційних і технічних рішень, що забезпечують взаємодія замовника і учасника тендеру через електронні канали зв'язку або за допомогою подачі заявки, підписаної електронним підписом. Особливості проведення тендеру в електронній формі регулюються законодавчо і в локальних актах організатора.

Організатору доцільно проводити конкурс, коли предметом договору є щось технічно складне, наприклад, проектні або будівельні роботи, що потребують високопрофесійних фахівців, і коли важливим критерієм є фінансова стійкість виконавця.