Нові критерії класифікації підприємств

Встановлено нові критерії класифікації підприємств на «мікро», «малі», «середні» та «великі». Для класифікації підприємство повинно відповідати щонайменше двом із наступних критеріїв:

 

«Мікро»

«Малі»

«Середні»

«Великі»

Балансова вартість активів

до 350 тис. євро

до 4 млн. євро

до 20 млн. євро

понад 20 млн. євро

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

до 700 тис. євро

до 8 млн. євро

до 40 млн. євро

понад 40 млн. євро

Середня кількість працівників

до 10 осіб

до 50 осіб

до 250 осіб

понад 250 осіб

 

Введено поняття «Підприємства, що становлять суспільний інтерес»

До підприємств, що становлять суспільний інтерес («ПССІ»), належатимуть:

·         «Великі» підприємства

·         Підприємства-емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів

·         Банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім «мікро» та «малих» підприємств)

ПССІ зобов’язані формувати бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої повинні входити не менше двох осіб.

Головний бухгалтер ПССІ повинен мати повну вищу економічну освіту, відповідний стаж роботи не менше трьох років та не мати судимості за вчинення злочину проти власності або у сфері господарської діяльності.

Розширено коло підприємств, які зобов’язані застосовувати МСФЗ

Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності («МСФЗ») подаватимуть:

·         ПССІ (в т.ч. всі «великі» підприємства)

·         Публічні акціонерні товариства

·         Підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення

·         Підприємства, що здійснюють діяльність у сфері надання фінансових послуг за видами, визначеними п. 2 Порядку подання фінансової звітності (Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 р.)

Фінансова звітність за МСФЗ має складатися та подаватися в електронному вигляді на підставі таксономії фінансової звітності за МСФЗ за єдиною формою, затвердженою Міністерством фінансів.

З 1 січня 2018 року набирав чинності Закон №2164, яким внесено зміни до Закону про бухоблік. Хто згідно зі змінами має проходити щорічний аудит і з якої дати цей обов'язок працює — див. у таблицях (за видами юросіб).

Таблиця 1. Аудит у великих підприємствах

  2018

2019

Види юросіб

Обов'язковість аудиту

Обов'язковість аудиту

Великі підприємства, які є емітентами цінних паперів

Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством

У 2019 році зберігається той самий обов'язок

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів

У 2018 році обов'язку проведення аудиту окремо не встановлено

Зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

.

Таблиця 2. Аудит у середніх підприємствах

  2018

2019

Вид юросіб

Обов'язковість аудиту

Обов'язковість аудиту

Середні підприємства

У 2018 році обов'язку проведення аудиту окремо не встановлено

Зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

 Таблиця 3. Аудит у емітентів цінних паперів

2018

2019

Види 
юросіб

Обов'язковість аудиту

На кого поширюється

Обов'язковість аудиту

Емітентів цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, приєднали до групи під назвою «Підприємства, що становлять суспільний інтерес».

Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством

На всіх зазначених юросіб, незалежно від кількості найманих працівників, суми річного доходу та інших критеріїв

У 2019 році зберігається той самий обов'язок

 

 Таблиця 4. Аудит у фінансових установах

2018

2019

Види юросіб

Обов'язковість аудиту

На кого поширюється

Обов'язковість аудиту

Банки, страховиків, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи, що належать до великих та середніх, додали до групи під назвою «Підприємства, що становлять суспільний інтерес».

Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством

На всіх зазначених юросіб, крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств

У 2019 році зберігається той самий обов'язок

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств

У 2018 році обов'язку проведення аудиту не встановлено

Зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

 

Таблиця 5. Аудит у публічних акціонерних товариствах.

  2018

2019

Вид 
юросіб

Обов'язковість аудиту

На кого поширюється

 

Публічні акціонерні товариства

Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством

На всіх зазначених юросіб, незалежно від кількості найманих працівників, суми річного доходу та інших критеріїв

У 2019 році зберігається той самий обов'язок

 

 Таблиця 6. Аудит у підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин

  2018

2019

Вид юросіб

Обов'язковість аудиту

На кого поширюється

Обов'язковість аудиту

Підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення

Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством

На підприємства, які здійснюють діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та/або виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, та/або транспортування трубопроводами (у тому числі з метою транзиту) вуглеводнів та хімічних продуктів

У 2019 році зберігається той самий обов'язок

 

 Таблиця 7. Аудит у суб'єктів природних монополій

  2018

2019

Вид юросіб